pope

Archidiecezja Krakowska

Zaproszenie dla Osób Konsekrowanych na wykłady otwarte z Pisma Świętego

Fascynacja Bogiem wzbudza głód. Głód poznawania Go, spotykania, doświadczania, słuchania. Pragnienie, by nasycać się Jego Innością. Nie sposób chyba inaczej rozumieć rzeczywistość powołania. To są jej reperkusje. A zarazem korzenie inicjatywy, podjętej w 2016 r. przez Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Krakowie – poznawania Biblii karta po karcie, słowo po słowie, czerpiąc z egzegezy i teologii. Atmosfera podczas tych spotkań, doświadczanie wspólnoty pragnień i poszukiwań, wymiana refleksji i radość koherencji własnych odczuć/przeżyć/myśli z przedstawionymi w Biblii - stymuluje do zaproszenia innych Osób Życia Konsekrowanego, by dzielić tę pasję. Spotkania otwarte, comiesięczne, począwszy od 13.01.2018 r. to kontynuacja wcześniejszych wykładów – dlatego styczniowe przedłożenie dotyczy księgi Ezechiela. Przekaz ma na uwadze kondycję wszystkich odbiorców. Każde powtórzenie bowiem – jak stwierdza Gremium dotychczas uczestniczące – przywołuje doświadczenie miłości Boga, podnosi na duchu i dodaje sił, nie implikując znużenia ani znudzenia. Wykład odbywa się z przerwą na kawę/herbatę a wraz z nią – wymianę myśli. Wzbogacony jest prezentacją multimedialną. Percepcję ułatwia posiadanie ze sobą tekstu całego Pisma Świętego.  

Miejsce spotkania: Dom Prowincjalny Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Kraków, ul. Warszawska 8  

Czas: godz. 8.30-11.

Zapraszam serdecznie, niezobowiązująco, z radością w imieniu Wspólnoty

s. Joanna Nowińska SM
UPJPII Kraków

Pobierz plakat