Uroczyste zaliczenia roku akademickiego 2016/2017 w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym

colombaUroczyste zakończenie V-go roku wykładów Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego
będzie miało miejsce w Toruniu w dniach 23 i 24 czerwca 2017 roku.

Rozpoczniemy Mszą świętą w piątek 23 czerwca o godzinie 18-ej w sanktuarium MB Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II; po Mszy św. uroczysta Lechio divina i adoracja Najświętszego Sakramentu w oparciu o teksty Listu do Galatów.

W sobotę po Mszy św. porannej w sanktuarium – od godz. 9.30 uroczysta sesja z dwoma wykładami oraz panel dyskusyjny nt. Święty Paweł: apostoł zmartwychwstałego Jezusa – Syna Bożego (w oparciu o treść Listu do Galatów). Na końcu sesji wręczenie dyplomów. Możliwość nabycia Nowego Słownika Teologii Biblijnej, wydanego miesiąc temu.

Pisemne opracowanie jednego, wybranego tematu zaliczeniowego przywozimy ze sobą do Torunia i przekazujemy wykładowcom zaraz po przybyciu do akademików WSKSiM – w piątek 23 czerwca. Miejsca w hotelu akademickim rezerwujemy samodzielnie.

Literatura do zaliczenia: publikacje podawane na zakończenie poszczególnych wykładów. Warto sięgnąć do Nowego Słownika Teologii Biblijnej, red. Henryk Witczyk, wyd. Jedność 2017.
Ciekawe artykuły można znaleźć także w czasopiśmie Verbum Vitae.  Są one dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej (http://ojs.academicon.pl/index.php/verbum). Tematy do wyboru na zaliczenie znajdziemy na stronie internetowej Dzieła Biblijnego.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wieńczące piąty rok wspólnego odkrywania tajemnicy Słowa natchnionego – Słowa życia wiecznego.
                 

Tezy do zaliczenia roku akademickiego 2016/2017 w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym

1. Rola wcielonego Syna Bożego i Ducha Świętego w Kościele
2. Miłosierdzie Boga w obliczu buntów ludu Przymierza i życiu ludzi – grzeszników (Wj; Lb; Mt)
3. Apostołowie i Kościół apostolski w świetle Nowego Testamentu
4. Motywy Bożego Narodzenia w sztuce chrześcijańskiej
5. Teologiczny sens imion i nazw własnych w księgach Starego i Nowego Testamentu