Finał Konkursu Biblijnego dla Alumnów 2019 w Warszawie


Etap ogólnopolski – finał w Warszawie

Konkurs
• materia konkursu finałowego – Księga Tobiasza i Księga Judyty (z przypisami) z Piątego Wydania Biblii Tysiąclecia oraz lektura biblijna: C. M. Martini, Spotkania z Biblią (Kraków 2001), str. 7-136 (12  rozdziałów)
• data i miejsce finału - finał odbędzie się w dniach 10-11 maja 2019 w ośrodku „Dobre Miejsce”, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa. Cena pobytu jednej osoby z wyżywieniem to ok. 100 zł (połowę pokrywa Dzieło Biblijne, więc koszt rzeczywisty to 50 złotych plus koszt dojazdu). W przypadku problemów związanych z kosztami prosimy o indywidualny kontakt.

Przebieg etapu ogólnopolskiego
 Zapraszamy wszystkich uczestników 10 maja (piątek) na godz. 16.00 do ośrodka „Dobre Miejsce” w Warszawie (można także przybyć wcześniej). Po rozlokowaniu w pokojach, o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony test ze znajomości tekstów biblijnych oraz zadanej lektury. Przewidujemy test z 40 pytaniami (pytania wyboru oraz otwarte). W sobotę rano zostanie ogłoszony zwycięzca oraz ogólna klasyfikacja.

Nagrody
 Za udział w ścisłym finale etapu ogólnopolskiego są przewidziane nagrody. I i II nagroda to pielgrzymka do Ziemi Świętej (jej termin zostanie uzgodniony z laureatami), natomiast za miejsca III-X przewidywane są nagrody pieniężne oraz nagrody książkowe. Każdy uczestnik etapu ogólnopolskiego otrzyma świadectwo udziału w finale oraz upominki.
 Dodatkową nagrodą dla grupy finalistów jest możliwość uczestnictwa w tygodniowych warsztatach biblijnych, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Nauk Biblijnych KUL oraz innych ośrodków biblijnych. Nagroda ta fundowana jest przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Liczba miejsc będzie ograniczona do 6. Warsztaty będą organizowane w Bieszczadach we wrześniu. Szczegóły dotyczące tego wyjazdu ora jego data zostaną podane uczestnikom fazy finałowej, którzy zostaną imiennie zaproszeni na ten wyjazd.