pope

Diecezja Kielecka

Lectio Divina w Bazylice Katedralnej

Dnia 24 września 2020 rusza w kieleckiej Bazylice Katedralnej nowa inicjatywa służąca pogłębianiu znajomości Pisma Świętego i modlitwy Słowem Bożym. Z inspiracji inicjatywą narodowego czytania Pisma Świętego, w ramach którego na ten rok proponowane jest rozważanie Ewangelii św. Mateusza, rozważane teksty będą zaczerpnięte z tej Księgi Nowego Testamentu. Po wprowadzeniu do modlitwy będzie możliwośc indywidualnej oraz współnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, która będzie wypływała z rozważanych słów Ewangelii. 

Spotkania przeznaczone są dla wszystkich chętnych, którzy chcieli by poszerzać swoją znajomość Pisma Świętego oraz uczyć się modlitwy Słowem Bożym. 

Pierwsze, inauguracyjne, spotkanie poprowadzi ks. dr hab. Tomasz Siemieniec. Za prowadzenie kolejnych spotkan odpowiadać będzie ks. dr Stanisław Sadowski. Spotkania planowane są z częstotliwością raz na dwa tygodnie, jednak terminy spotkań będą ogłaszane w trakcie spotkania, publikowane tutaj, oraz na stronie http://www.kielcekatedra.pl/grupy-parafialne-13760/lectio-divina-30695 .