pope

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

KAŻDY DZIEŃ Z BIBLIĄ

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wraz z Katolickim Stowarzyszeniem “Civitas Christiana” kontynuują inicjatywę pod nazwą “Każdy dzień z Biblią”.

Inicjatywa polega na codziennym czytaniu kolejnych fragmentów Pisma Świętego. Rozpoczęła się rok temu od Nowego Testamentu, a z dniem 1 maja 2018 roku podjęta zostanie (rozłożona na dwa lata) lektura Starego Testamentu. Oczywiście, w razie potrzeby, termin ten można dowolnie przesunąć.

Poniżej umieszczone są pliki z rozpisaną na poszczególne dni lekturą Starego Testamentu, w celu wykorzystania indywidualnego lub w jakiejkolwiek przestrzeni duszpasterskiej, zwłaszcza parafialnej. Materiał ten przygotowany jest do obustronnego wydrukowania dwóch “terminarzy” w formacie A5 na jednej kartce A4.

Stary Testament I: docpdf

Stary Testament II: doc, pdf

Nowy Testament: docpdf

Jak czytać Pismo Święte?