pope

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIBLIJNY DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

W marcu 2021 r. w Koszalinie odbędzie się etap diecezjalny 28. Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów. Mogą w nim wziąć udział ministranci i lektorzy (tylko płci męskiej) w wieku do 26 lat, którzy aktualnie należą do liturgicznej służby ołtarza.

Przedmiotem konkursu będą Księga Powtórzonego Prawa i List do Rzymian. Teksty tych ksiąg biblijnych wraz z przypisami i wstępami należy zaczerpnąć z piątego wydania tzw. Biblii Tysiąclecia.