pope

Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIBLIJNY DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

W marcu 2020 roku odbędzie się w Koszalinie etap diecezjalny XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów. Mogą w nim wziąć udział ministranci i lektorzy (tylko płci męskiej) w wieku do 26 lat, którzy aktualnie należą do liturgicznej służby ołtarza. Przedmiotem konkursu będą Księga Jozuego i Dzieje Apostolskie. Teksty tych ksiąg biblijnych wraz z przypisami i wstępami należy zaczerpnąć z piątego wydania tzw. Biblii Tysiąclecia.