pope

Diecezja Poznańska

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

"Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea."
                                                     (Sekwencja)

 119 460

Galilea jest miejscem pierwszego powołania, gdzie wszystko się zaczęło! Trzeba tam powrócić, powrócić do miejsca pierwszego powołania. Jezus przechodził nad brzegiem jeziora, kiedy rybacy zarzucali sieci. Wezwał ich, a oni zostawili wszystko i poszli za Nim (por. Mt 4, 18-22).

Powrót do Galilei oznacza ponowne odczytanie wszystkiego, wychodząc od krzyża i od zwycięstwa: bez lęku, «nie bójcie się». Odczytać na nowo wszystko — przepowiadanie, cuda, nową wspólnotę, entuzjazmy i odstępstwa, aż do zdrady — odczytać ponownie wszystko, wychodząc od końca, który jest nowym początkiem, od tego najwyższego aktu miłości.

Także dla każdego z nas u początku drogi z Jezusem jest jakaś «Galilea». «Pójść do Galilei» oznacza coś pięknego, oznacza dla nas odkrycie na nowo naszego chrztu jako żywego źródła, zaczerpnięcie nowej energii u korzeni naszej wiary i naszego doświadczenia chrześcijańskiego. Powrót do Galilei oznacza przede wszystkim powrót tam, do tego palącego punktu, w którym Boża łaska dotknęła mnie na początku drogi. To od tej iskry mogę rozpalić ogień na dzisiaj, na każdy dzień, i nieść ciepło i światło moim braciom i siostrom. Od tej iskry rozpala się pokorna radość, taka radość, która nie uwłacza cierpieniu i rozpaczy, radość dobra i łagodna." (Papież Franciszek Homilia podczas Mszy św. w Wigilię Paschalną 19 IV 2014)

W tych dniach często będziemy słyszeli o spotkaniach w Galilei, o powrocie do Galilei... To dobry czas, by spotkać Zmartwychwstałego właśnie w mojej Galilei, w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło, gdzie rozpoczęła się moja misja, gdzie zostałam włączona/zostałem włączony we wspólnotę Kościoła.

Zmartwychwstały Panie, zapraszasz mnie dzisiaj do podjęcia na nowo wędrówki do mojej Galilei. Proszę Cię o łaskę otwartości mojego serca na to, czego będziesz chciał we mnie dokonać. AMEN

Błogosławionych spotkań ze Zmartwychwstałym!

_____________________________

Małgorzata Heigelmann