pope

Diecezja Poznańska

IV Niedziela Wielkanocna

„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne.”
                                                                                                                (J 10, 27-28a)


zsw 460

 

Świadectwo Jezusa o mnie?

Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od pięknego świadectwa: owce Jezusa słuchają Jego głosu, On je zna, one idą za Nim i otrzymują od Niego życie wieczne. Pasterz mówi w sposób taki, że Jego owca jest zdolna do rozpoznania tego głosu. Pięknie papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia odwołuje się do dobrze ukształtowanego sumienia, które zdolne jest odczytywać we właściwy sposób rzeczywistość. Pasterz nie przestaje do mnie mówić, pytanie czy chcę Go słuchać, a co jeszcze trudniejsze, czy chcę być Mu posłusznym i pójść drogą, którą proponuje. W tych dwóch zdaniach z dzisiejszej Ewangelii warto zauważyć, że inicjatywa jest po stronie Boga, to On mówi, On zna, On prowadzi i On daje życie wieczne. Jedyne, co należy do nas, to słuchać, dawać się prowadzić, i przyjąć ten dar, z którym On do nas przychodzi.

Czy jestem zasłuchany w Jego głos? Czy ufam Mu, że On zna mnie lepiej i wie najlepiej co dla mnie jest dobre? Czy idę za Nim i daję się Mu prowadzić? Czy przyjmuję Jego dar?

Najlepszy Pasterzu, dziękuję Ci, że mówisz do mnie i mogę słuchać Twojego głosu i mogę go rozpoznawać wśród tylu dźwięków słyszanych w ciągu dnia. Dziękuję, że mnie znasz i wiesz, co dla mnie najlepsze. Proszę Cię o łaskę zaufania Tobie bez zastrzeżeń i kroczenia Twoją drogą. Proszę Cię o łaskę posłuszeństwa Twojemu Słowu. Amen

Małgorzata Heigelmann