pope

Diecezja Poznańska

V Niedziela Wielkanocna

"Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali." (J 13, 34-35)

Znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa jest przede wszystkim miłość. Ona najpełniej wyraża to, w co wierzymy, a tak naprawdę w Kogo wierzymy i Komu ufamy. Otrzymujac miłość od Boga, nie sposób ją zachować dla siebie. Miłość albo jest widoczna, albo nie ma jej wcale. Stąd jeśli w naszych rodzinach, wspólnotach, parafiach doświadczamy Bożej miłości, to naturalne staje się przekazywanie jej dalej. Miłość rodzi miłość. Dobro rodzi dobro. Nie ma innej możliwości.

Czy znam takie osoby, o których mogę powiedzieć, że są uczniami Chrystusa? Czy ja nim jestem? 

Panie Jezu, dziś proszę Cię za tych, którzy nie czują się miłowani, aby otwarli swoje serca i doświadczyli jej od Ciebie. Proszę, byśmy mogli być czytelnym znakiem dla tych, wśród których żyjemy, by i oni zapragnęli doświadczyć Twojej miłości i nią dzielić się dalej. Amen

Małgorzata Heigelmann