pope

Diecezja Poznańska

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

"A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga."
                                                                                                                              (Łk 24, 51-53)

 035 460

Na szczycie Góry Oliwnej, gdzie według tradycji Pan Jezus wstępował do nieba, znajduje się meczet Wniebowstąpienia, w którym jest kawałek skały z odbitą prawą stopą Pana Jezusa (zdjęcie). Niezwykłe jest to, co opisuje św. Ignacy z Loyoli, który będąc w tym miejscu, postanowił sprawdzić, w którą stronę Pan Jezus wstępował do nieba. Układ stopy wskazywał, że było to tyłem do Jerozolimy, tyłem do świątyni i tyłem do Golgoty.
To jest pewien symbol, ale przekładając go na życie duchowe moglibyśmy stwierdzić, że chciał On zostawić to, co się wydarzyło, by podążyć ku temu, do czego Ojciec Go zaprasza. Stąd dzisiejsza uroczystość może być dla każdego z nas zachętą do tego, by jak Apostołowie z wielką radością wrócić do naszej Jerozolimy, zostawiając to wszystko, co dotychczas nas zatrzymywało i wielbić i błogosławić Boga.

Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje wniebowstąpienie. Dziękuję za perspektywę, jaką roztaczasz przede mną i stale wzywasz mnie do podejmowania kolejnych zaproszeń Boga Ojca. Błogosław mi i wyposaż mnie w to wszystko, co niezbędne, bym mogła podjąć te wyzwania. AMEN

Małgorzata Heigelmann