Zakres materiału na etap rejonowy Konkursu Biblijnego dla dzieci szkół podstawowych kl. V-VIII

Lista fragmentów obowiązujących na etapie rejonowym:

1,26-45.56-66;    2,1-20.41-52;  3,1-9.15-18;     4,14-39;   5,12-32;   6,12-30.46-49;
7,1-17.24-35;   8,22-56;  9,1-21.28-43;  10,1-20.29-37;   11,1-13.29-36;   12,13-32.41-48;  13,6-30;   14,7-27;   15,1-10;   16,1-15;   17,11-37;   18,15-23.35-43; 19,1-10.28-40;   20,1-26;  21,1-19.34-36;   22,7-20.39-53;   23,13-46;   24,1-12.36-49