Konkurs Biblijny, kl. od V do VIII - etap rejonowy - info do szkół

Szczęść Boże!

Informacja dla osoby odpowiedzialnej za Konkurs Biblijny dla dzieci Szkół Podstawowych w Diecezji Rzeszowskiej, kl. od V do VIII.

Informuję, że etap rejonowy Konkursu Biblijnego pt. „Wierzę w Kościół Chrystusowy” dla dzieci szkół podstawowych, kl. od V do VIII, pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, odbędzie się 14 kwietnia o godz. 12.30 w szkołach, w których dzieci zakwalifikowały się do etapu rejonowego. Rejonową Komisję Konkursową wyznaczy Dyrekcja Szkoły. W jej składzie powinna się znajdować osoba odpowiedzialna za organizację etapu rejonowego w danej szkole plus 2 opiekunów. Pytania wraz z kluczem odpowiedzi zostaną przesłane 14 kwietnia do godz. 7.30 na adres mailowy szkoły biorącej udział w Konkursie.

Ks. M. Dzik, Przewodniczący Komisji Konkursowej Konkursu Biblijnego pt. „Wierzę w Kościół Chrystusowy”