Finał Konkursu Biblijnego dla dzieci szkół podstawowych, kl. od V do VIII

Finał Konkursu Biblijnego pt. „Wierzę w Kościół Chrystusowy” dla dzieci szkół podstawowych, kl. od V do VIII, pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie odbędzie się 9 maja o godz. 10.30 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie. Rejestracja uczestników od godz. 10.00. Każdy uczestnik Konkursu przywozi ze sobą długopis lub pióro.

Wyniki Konkursów 3 najlepszych uczniów mogą być wypisywane na świadectwie – zob. pozycja nr 125 w Wykazie zawodów wiedzy... zamieszonym na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  

Ks. M. Dzik, Przewodniczący Komisji Konkursowej Konkursu Biblijnego pt. „Wierzę w Kościół Chrystusowy”