pope

Diecezja Wrocławska

LUMEN VITAE - czwartkowe spotkania z Biblią

Wrocławskie „obiadki” czwartkowe z Biblią, a więc cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego i celebracja Eucharystii.  

Podstawę dzieła tworzą trzy filary:

  • stowarzyszenie Cor Patris "Serce Ojca", czyli wrocławskie stowarzyszenie ewangelizacyjne,
  • cztery pary małżeńskie, członkowie wspólnoty Zacheusz, którzy zapragnęli "czegoś więcej" 
  • chętni na spotkania biblijne organizowane przez siostry Notre Dame

Kolejny poziom zbudowali pielgrzymi wędrujący śladami św. Pawła po Grecji, którym ks. Mariusz Rosik – współorganizator dzieła pod koniec września 2021 opowiedział o tej inicjatywie.

Spotykania z założenia odbywają się dwa razy w miesiącu, w czwartki o 18.30: raz na spotkaniu biblijnym, drugi raz na Eucharystii, a ich celem jest poszukiwanie „światła” poprzez wczytywanie się w Pismo i celebrację Eucharystii.

Konferencje biblijne odbywają się w klasztorze Sióstr Szkolnych Notre Dame przy ul. św. Marcina 12 we Wrocławiu. Ich początek zaczął się trochę od końca, bo od czwartej, zgodnie z kolejnością kanoniczną i chronologiczną, Ewangelii – autorstwa św. Jana. Uczestnicy zapragnęli bowiem zgłębić jej przebogatą, niekiedy tajemniczą symbolikę.

Dodatkowo raz w miesiącu zamiast konferencji odprawiana jest Eucharystia w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, ale żeby nie było tak zwyczajnie przed każdą Mszą jest okazja do wysłuchania kilkuminutowej prelekcji, która wprowadza w obrzędy liturgiczne.  

Kiedy Jezus odchodził z tego świata do Ojca, powiedział: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Wobec tego, każde z czwartkowych spotkań rozpoczyna się świadectwem. Bóg naprawdę zmienia ludzkie życie! Jego słowo dodaje mocy i staje się światłem.

Podsumowując:

  1. Wszystkie spotkania – jeśli nie zaznaczono inaczej – odbywają się w czwartki o godz. 18.30.
  2. Konferencje biblijne mają miejsce w klasztorze Sióstr Szkolnych Notre Dame przy ul. św. Marcina 11 we Wrocławiu.
  3. Na Eucharystię zapraszamy do kościoła św. Piotra i Pawła przy Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 4.

Poczuj się zaproszony!

Więcej informacji oraz nagrania z dotychczasowych konferencji Biblijnych i Eucharystycznych, a także świadectw na stronie: http://www.mariuszrosik.pl/?p=18600