pope

Diecezja Wrocławska

Lumen Vitae - Niedziela Biblijna (22.04.2023)

Trzecia niedziela wielkanocna przeżywana jest w polskim Kościele od 2009 roku jako Niedziela Biblijna – rozpoczyna ona jednocześnie Tydzień Biblijny. Celem tego wyjątkowego święta Biblii jest zwrócenie uwagi wiernych na moc Słowa Bożego, które może i powinno stać się drogowskazem na drodze chrześcijańskiego życia.

Z tej racji spotkaliśmy się 22 kwietnia 2023 roku w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Osób chętnych do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu było tak wiele, że aula PWT okazał się za mała!

Święto Biblii rozpoczęło się od modlitwy i pieśni uwielbienia w wykonaniu członków zespołu Hallelu Jah, którzy zapewnili piękną oprawę muzyczną wydarzenia.

Jako że podstawowym celem, jaki stawia przed sobą Inicjatywa biblijna „Lumen vitae” jest promocja lektury Pisma Świętego, spotkanie rozpoczęło się od biblijnego wykładu: wysłuchaliśmy refleksji księdza profesora Mariusza Rosika na temat tego, jak czytać, ale przede wszystkim jak nie czytać Biblii na własną zgubę. Ksiądz profesor wymienił najbardziej powszechne błędy popełniane podczas lektury Pisma Świętego: nadmierne psychologizowanie, subiektywizm, fundamentalizm, nieuprawniony symbolizm i pomijanie egzegezy kanonicznej, czyli ignorowanie sposobu, w jaki Słowo Boże jest odczytywane i interpretowane w Kościele. Liczne przykłady niewłaściwej lektury pozwoliły słuchaczom zrozumieć, na czym konkretnie polegać mogą błędy w interpretacji biblijnych tekstów.