Verbum Vitae nr 2

Verbum Vitae

nr 2: Dlaczego Ewangelia?

z wprowadzenia:

W chrześcijańskiej Europie coraz więcej ludzi żyje tak, jak gdyby Boga nie było. Zauważa się jednak, że ich przekonanie nie zawsze jest bardzo mocne. Obojętność wobec religii chrześcijańskiej nie zawsze przeradza się w negację Boga. Dominuje brak opinii na temat Boga, pewien agnostycyzm. Jezus Chrystus natomiast postrzegany jest jako .najszlachetniejszy człowiek., ale należący do dalekiej przeszłości i bez większego znaczenia dla człowieka nastawionego na wydajność i sukces.

Równocześnie człowiek bez Boga, bez wiary w Chrystusa żyje w samotności, pustce i mroku. Przeprowadzone niedawno we Włoszech badania na temat sytuacji młodzieży mówią, że młodzi ludzie są .niepewni, zamknięci w życiu prywatnym, cierpią na brak zaufania w stosunku do bliźnich i zasadniczo czują się samotni. Opis ten może się równie dobrze odnosić do całych warstw nie tylko w społeczeństwach Europy, ale i wielkich skupisk miejskich w Polsce, do licznych grup zawodowych, do rzesz ludzi karmiących się bezkrytycznie papką zlaicyzowanych mediów (takich jak większość kolorowych magazynów, programów telewizyjnych i internetowych). Sytuacja, w której żyje współczesna Polska, Europa i świat jest sytuacją półcienia, ciemności, zagubienia, braku światła i wyrastającego stąd lęku.

Mając przed oczami tę właśnie dramatyczną sytuację człowieka w świecie współczesnym Ojciec święty Jan Paweł II wzywa do głoszenia Ewangelii, a w krajach chrześcijańskich do podjęcia procesu nowej ewangelizacji. Nowoczesnemu światu nie wystarcza sam rozum, najnowsze osiągnięcia nauki

i techniki. W encyklice Fides et ratio Papież wyznaje uznawaną przez wieki w Kościele katolickim zasadę, że rozum potrzebuje wiary. Wyznanie to współbrzmi z coraz częstszymi głosami współczesnych filozofów, którzy oznajmiają, że wiara jest konieczna człowiekowi do życia jak powietrze. Jedynie wiara rozjaśnia mrok egzystencji, wyprowadza z labiryntu bezsensu, daje radość i nadzieję. Istnieje jednak duże niebezpieczeństwo sprowadzenia wiary do rzędu jednego z czynników życia społecznego, a religii do roli gwaranta pokoju. Wierze chrześcijańskiej grozi dziś niebezpieczeństwo redukcji do roli ideologii, którą szermuje się na tak na lewym jak i na prawym skrzydle pola walki politycznej.

Tymczasem wiara jest drogą wiodącą człowieka do zbawienia, do Boga żywego. Taka wiara jednak rodzi się z przyjęcia i zawierzenia Ewangelii, w której objawia się Chrystus, Prawda. Człowiek wierzy dlatego, że Ewangelia jest prawdziwa, a nie dlatego że jest mu potrzebna w walce z chaosem społecznym lub międzynarodowym terroryzmem. Wiara, najbardziej potrzebne dobro dla współczesnego człowieka, to zachwyt osobą żyjącego Chrystusa, osobą, która objawia się jako Prawda większa niż codzienne potrzeby. Wiara to zachwycenie się Ewangelią, z której mówi do człowieka Słowo życia.

W prezentowanym numerze „Verbum Vitae” polscy i zagraniczni bibliści oraz teologowie szukają odpowiedzi na pytania związane ze Słowem, którym Bóg „mówił do ojców przez prorokówę, a teraz mówi do nas przez Syna. Jak Ewangelia, Słowo życia przychodzi do człowieka? W jakiej formie? Jakimi metodami Bóg się posłużył w historii, aby dotrzeć ze słowem Dobrej Nowiny do człowieka? Co słowo Ewangelii przynosi, dokąd wzywa, w czym pomaga człowiekowi?

Zobaczmy, jak kolejne pytania znajdują odpowiedź w analizach tekstów biblijnych i patrystycznych, przeprowadzonych przez wybitnych specjalistów w zakresie badanej problematyki. Będzie to wielowymiarowa odpowiedź na podstawowe pytanie, postawione w tytule tego numeru: „Dlaczego Ewangelia?”

Zaprezentowane w skrócie tezy składają się na panoramiczną odpowiedź na pytanie: „dlaczego Ewangelia?” Można ją ująć krótko: aby człowiek spotkał Chrystusa-Prawdę i odnalazł pełnię życia w Miłości. Każdy człowiek! Aby nikt nie żył tak, jakby Boga nie było!

Ks. Henryk Witczyk

 

Spis treści: