Pokój, który daje Chrystus (12.05.2009)

Wtorek 12 maja 2009 -  J 14,27-31a 

POKÓJ, KTÓRY DAJE CHRYSTUS

 
                Obecnie bardzo wielu ludzi pragnie żyć w pokoju. Ten pokój jest potrzebny na arenie międzynarodowej, bo jest wiele krajów, w których nieustannie trwa wojna niekiedy przez wiele lat. Pokój jest potrzebny na arenie politycznej pomiędzy różnymi partiami czy ugrupowaniami. Pokój jest potrzebny także w naszych rodzinach pomiędzy mężem i żoną, synową i teściową, także między rodzicami i dziećmi. Jeśli uczciwie patrzymy na rzeczywistość, to możemy zauważyć, że wielu ludzi myśli, iż chodzi tu tylko o pokój na zewnątrz i stwierdzają, że bardzo często tworzenie tego pokoju się nie udaje.
Dzisiejsza Ewangelia poucza nas, że warunkiem trwałego pokoju między ludźmi jest posiadanie pokoju wewnątrz nas, w naszym sercu. Jezus mówi też bardzo ważne słowa: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Trzeba nam zrozumieć, że ten pokój, który daje Chrystus wypływa stąd, że w naszym sercu odzywa się świadectwo Ducha Świętego: Abba , Ojcze. To świadectwo sprawia, że człowiek w każdej sytuacji życia, nawet trudnej, wierzy, że Bóg go kocha i dlatego w jego sercu zawsze jest pokój, który pomaga, aby istniał także pokój między narodami, między ugrupowaniami politycznymi i pokój w rodzinach. 

Ks. Zbigniew Czerwiński – Lublin