O natchnieniu biblijnym i rozumieniu Słowa Bożego

O natchnieniu biblijnym i rozumieniu Słowa Bożego

opowiadają J. H. Charlesworth oraz O.-T. Venard