Psalm 23 każdego buntownika

Psalm 23 odmawiany przez buntownika:

Pan chce być moim pasterzem, ale wolę, żeby mi czegoś brakowało.

Zaprasza do odpoczynku na zielonych pastwiskach, ale wolę poleżeć na zwiędniętej trawie wśród węży i komarów...

Pan chce być moim pasterzem, ale wolę, żeby mi czegoś brakowało.

Zaprasza do odpoczynku na zielonych pastwiskach, ale wolę poleżeć na zwiędniętej trawie wśród węży i komarów.

Chce mnie prowadzić nad spokojne wody, ale wolę rzeki pogardy i wodospady zniewag

Chce orzeźwić moją duszę, ale wole być rozdarty i pusty.

Chce mnie prowadzić po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię, ale zapomnę Jego imię i pójdę drogami pełnymi cierni i dziur.

Przejdę się ciemną doliną śmierci i będę lękał się wszelkiego zła, bo nie pozwolę, byś był blisko Mnie; i odepchnę na bok Twój kij i Twoją laskę.

Chcesz mi zastawić stół na oczach mych wrogów, ale wolę sam walczyć z moimi wrogami i iść resztki ze stołów innych ludzi.

Chcesz namaścić mi głowę olejkiem i napełnić mój kielich po brzegi, ale odwrócę swoją głowę w druga stronę i ciągle będę spragniony.

Chcesz, żeby dobroć i łaska poszły w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia. Wole jednak zranienia i odrzucenia, które uprzykrzają moje życie każdego dnia.

Chcesz, żebym zamieszkał w domu Pana po najdłuższe czasy, ale błąkam się bez celu i nie mogę sobie znaleźć oparcia.

*******************************************

Każdy z nas jest Barabaszem. Ale krzyżując własne ciało i otwierając się na działanie Boga w naszym życiu możemy doświadczyć pełni Ducha i żyć tak:

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.