Alegoria

Alegoria - występuje w Biblii, zarówno w ST (cała księga Pieśni nad pieśniami, niektóre psalmy, fragmenty pism prorockich itp.), jak i w NT, zwłaszcza w Ewangelii św. Jana (np. alegoria dobrego pasterza), a także w Ewangeliach synoptycznych (Mt 5,13-16 i paralelne; 15, 13) i w Listach św. Pawła (Ga 4,24-27), gdzie znajduje się sam termin alegoria.

W zestawieniu z innymi figurami retorycznymi alegoria jest najbliższa przypowieści. Niekiedy poszczególne elementy tych dwóch figur tak się nakładają, że ich wyraźne rozróżnienie jest niemożliwe. Dlatego mówi się czasem o przypowieściach alegoryzujących (przypowieść o siewcy, o kąkolu) lub o alegoriach parabolizujących (opowiadanie o nieuczciwych dzierżawcach winnicy). W Ewangeliach alegorie są wprowadzone za pomocą formuł identyfikujących rzeczywistość przyrównywaną z rzeczywistością, do której się przyrównuje (np.: „Ja jestem dobrym pasterzem”, J 10,11). W przypowieściach natomiast stwierdza się podobieństwo istniejące pomiędzy dwoma wspomnianymi elementami (np.: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy [...], zaczynu [...]”, Mt 13,31.33). Przy wykładzie alegorii, odmiennie niż w przypowieści, wszystkie szczegóły obrazu powinny mieć swoje odpowiedniki w zastosowaniu.

Kazimierz Romaniuk