Poezja i teologia hymnu o miłości

Poezja i teologia hymnu o miłości

(1 Kor 13,1-13)

Ojciec Święty Benedykt XVI w punkcie 34 swojej encykliki Deus Caritas Est odnosząc się do hymnu o miłości w 1 Kor 13 stwierdza, że „hymn ten powinien być Magna Charta całej posługi kościelnej; są w nim zebrane wszystkie refleksje na temat miłości, które zawarliśmy w Encyklice”. Stwierdzenie to upoważnia nas do głębszego spojrzenia na tekst św. Pawła, który zawiera w sobie nie tylko piękno poetyckich strof, lecz także głębokie myśli teologiczne. W niniejszym artykule przedmiotem naszego zainteresowania będą dwa zagadnienia: kunszt literacki hymnu o miłości oraz jego orędzie teologiczne.

Czytaj całość artykułu.