Wyprawy biblijne, cz. 13: Samson, Danici i wojna przeciw Beniaminowi

Wyprawy w świat Biblii

Ekspedycja nr 13:

Samson. Wędrówka Danitów.
Wojna przeciwko Beniaminitom

 


Mapa I. Dokonania Samsona przecwiko Filistynom (Sdz 13-16). Wędrówka Danitów.

Samson był raczej indywidualnym bohaterem i opowiadanie o jego dziejach różni się od opisów innych sędziów. Wrogami są mu Filistyni, zaś historia życia rozgrywa się między ich terytorium a krajem Judy. Mapa przedstawia miejscowości stanowiące tło dla dokonań Samsona, przedstawionych w Sdz 13-16.

Zdjęcie 1. Samson zmusza do ucieczki Filistynów. IV w. po Chr.
Fresk w katakumbach przy Via Latina, Rzym.

O trudnościach Danitów związanych z osiedleniem się na własnym terytorium informuje nas Sdz 1,34. Organizują więc wędrówkę w celu poszukiwania lepszego miejsca do zamieszkania. Zwiadowcy z Dana szukają odpowiedniego dla siebie terytorium. Dotarłszy do domowej świątyni Miki, proszą lewitę, by poradził się Pana w ich sprawie i otrzymują pozytywną zapowiedź. Zwiadowcy kontynuują rekonesans i znajdują w okolicach Lajisz, na północy kraju, teren łatwy do zdobycia. Wracają do swego plemienia i organizują wędrówkę. W czasie podróży zatrzymują się w sanktuarium Miki, przywłaszczają święte przedmioty i przekonują lewitę, by stał się kapłanem ich pokolenia. Opowiadanie stara się zdyskredytować świątynię w Dan i jej kapłaństwo.


Mapa II. Wojna przeciw Beniaminitom.

W rozdziałach 19-20 Księgi Sędziów opowiada się o wojnie między pokoleniem Beniamina a pozostałymi pokoleniami izraelskimi. Przyczyny utarczki upatruje się w ciężkiej winie mieszkańców Gibea, którzy nie tylko odmówili gościny pewnemu lewicie, ale dopuścili się gwałtu na jego konkubinie. Lewita wezwał pokolenia Izraela, by pomścić tę zbrodnię. Dwukrotnie Beniaminici mieli przewagę, jednak przy trzecim starciu ponieśli klęskę. Niewielu ocalałych schroniło się na skale Rimmon. Rozdział 21 stanowi dodatek do tego opowiadania w stylu ludowym (mapa II bis).

Zdjęcie 2. Pokolenie Dana miało misję oddania sprawiedliwości (Rdz 30,6).
Witraż ją symbolizuje: majestatyczny, wznoszący się ku góze kandelabr,
wokół którego owija się żmija pustynna oraz lew, który pożera miecz.
Marc Chagall, ostateczna makieta witraża synagogi Hadassah Medical Center w Jerozolimie.

Izraelici ślubowali, że nie oddadzą już więcej swoich córek za żony członkom pokolenia Beniamina z powodu wojny, lecz groźba wymarcia jednego z plemion wywołuje konsternację i niepokój. Aby więc rozwiązać problem, najpierw uciekają się do ataku na mieszkańców Jabesz nieuczestniczących w wojnie. Dziewice z tego miasta zostają pochwycone i oddane mężczyznom z Beniamina. Ponieważ nie starcza kobiet dla wszystkich, dokonuje się pewnego wybiegu pozwalającego uniknąć zerwania ślubu. Beniaminici porywają dziewczęta w czasie święta w Szilo i następnie otrzymują pozwolenie, by wziąć je sobie za żony. W ten sposób żaden Izraelita nie złamał ślubu (dziewczęta zostały „porwane”, a nie „dane”), a jednocześnie uniknięto wyginięcia jednego z dwunastu pokoleń.