Homilia na III Niedzielę Zwykłą „B” (22.01.2012)

Ks. Krzysztof Bardski

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

1. Czas się wypełnia czy upływa?

Żyjemy w epoce „upływającego czasu”. Oznacza to, że poddajemy się jego biegowi, jesteśmy niesieni przez czas jak przez nurt rzeki. Tysiące wydarzeń dokonują się wokół nas, potem zaś odchodzą w przeszłość, my zaś stajemy się świadkami kolejnych tysięcy wydarzeń, które też popadną w zapomnienie. Aż nadchodzi ostatnie wydarzenie życia, które przerywa bieg naszego czasu. Czas jednak dalej płynie i płynie. Pismo Święte zaprasza nas do innego spojrzenia na czas. W Nowym Testamencie pojawia się greckie słowo kairos, które w kontekście tradycji i mentalności Narodu Wybranego sugeruje, że każda chwila, każda godzina, każdy dzień, mają swój sens i swoje znaczenie w dziejach zbawienia. Gdy Biblia mówi, że „czas się wypełnia”, oznacza to, że oto na oczach Ludu Bożego, w danym momencie, dokonuje się zamierzone przez Boga dzieło.

Mądrość w starożytnym Izraelu oznaczała umiejętność rozeznawania właściwego czasu. Kohelet powiedział, że każda rzecz na ziemi ma swój czas i swoją porę, jest czas narodzin i czas śmierci, czas sadzenia i czas wyrywania, czas budowania i czas burzenia…W Jezusie Chrystusie wypełnił się czas starotestamentowej ekonomii zbawienia a rozpoczął czas Nowego Przymierza. Kohelet powiedziałby: jest czas Tory Mojżesza i jest czas Ewangelii Jezusa, jest czas ofiar składanych w świątyni w Jeruzalem i czas jedynej doskonałej ofiary na krzyżu

2. Czas się wypełnił – nawracajcie się!

Przyjrzyjmy się krótkiemu zdaniu z dzisiejszych czytań, streszczającemu nauczanie Jezusa: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Autor natchniony wyraził swoją myśl przy pomocy tzw. paralelizmu. Polega on na tym, że mamy dwa zdania o podobnej budowie, w których kolejne wyrażenia odpowiadają sobie wzajemnie. A więc fraza „czas się wypełnił” z pierwszego zdania odpowiada frazie „nawracajcie się” z drugiego, natomiast „bliskie jest królestwo Boże” – słowom „wierzcie w Ewangelię”.

Co stąd wynika? „Wypełnienie się czasu” jest dla nas wyzwaniem. Tak jak w ekonomii zbawienia rozpoczęła się nowa epoka, podobnie i w życiu człowieka rozpoczyna się nowy etap. „Nawracajcie się”, metanoeite, to znaczy dokonajcie przemiany w waszym myśleniu. Wasz dotychczasowy sposób myślenia ma ustąpić nowemu, polegającemu na zawierzeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa.

3. Natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim

Powołanie pierwszych apostołów doskonale ilustruje Chrystusowe wezwanie związane z wypełnieniem się czasu. Oni doskonale rozeznali, że wraz ze słowami Mistrza „wypełnił się” czas zarzucania sieci na połów ryb a nadszedł czas pójścia za Nim. Ta przemiana w ich życiu dokonała się, gdy usłyszeli słowa Jezusa skierowane do nich: „Pójdźcie za Mną”. W dzisiejszej liturgii Jezus kieruje do nas słowa z Ewangelii św. Marka, z Listu do Koryntian, z Księgi Jonasza. Wraz z nimi wypełnia się jakiś etap w moim i twoim życiu oraz pojawia się nowy horyzont. Czy otworzę swoje serce na moc Słowa Bożego, które wprowadza mnie w nowy czas? Czy rozeznam, jakim sensem mam wypełnić ten moment właściwy, jaki daje mi Pan? Czy idę za Nim, gdy słyszę Jego Słowo?

Jesteś na facebooku? My też! :)"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.