VI Tydzień Biblijny (poniedziałek) - homilia

ks. Wacław Borek,
ks. Andrzej Demitrów

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRYCH DROGA PROSTA

PONIEDZIAŁEK, 5 MAJA

WPROWADZENIE

W drugim dniu Tygodnia Biblijnego trzeba nam sobie wyraźnie postawić pytanie: czy już na tyle poznałem Jezusa, że motywy mojego pójścia za nim są bezinteresowne i wypływają tylko z wiary w Syna Bożego? Jakiego pokarmu szukam dla mojego serca w Słowie Bożym i w Eucharystii? Niech nie umknie nam odpowiedź, jakiej udziela nam Syn Człowieczy. „Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki”, bo „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. By móc karmić się takim pokarmem potrzebna jest głęboka wiara. Oczyśćmy więc nasze serca, abyśmy mogli owocnie przeżyć spotkanie z Jezusem, który chce nam podarować swoją najczystszą miłość.

Liturgia słowa: Dz 6,8-15; Ps 119(118); J 6,22-29

HOMILIA

Słowa refrenu do psalmu mogą się dziś stać drogowskazem w odczytaniu i zrozumieniu przesłania czytań, jakie Kościół ofiaruje nam u początku 3 tygodnia wielkanocnego. Psalmista opiewa konkretne postępowanie człowieka, który słucha słów Pana, rozważa je, a przede wszystkim według nich żyje. A choć napotyka na sprzeciw i przeszkody, nie zniechęca się.

1. Błogosławiony głosiciel Ewangelii – Szczepan

Takim błogosławionym jest przede wszystkim św. Szczepan, pierwszy męczennik, o którym usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Wybrany do grona Siedmiu pełniących posługę we wspólnocie Kościoła Jerozolimskiego nie cofał się przed głoszeniem Ewangelii o Jezusie. Łukasz w istocie podkreśla fakt, że «pełen łaski i mocy» (Dz 6,8), w imię Jezusa przedstawia on nową interpretację Mojżesza oraz prawa Bożego, odczytując na nowo Stary Testament w świetle śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To nowe odczytanie Starego Testamentu, odczytanie w perspektywie chrystologicznej, wywołuje reakcje Żydów, przyjmujących jego słowa jako bluźnierstwo (por. Dz 6,11-14). Z tego powodu zostaje skazany na ukamienowanie. Wobec groźby utraty życia Szczepan nie cofa się jednak, nie ucieka. Zaufał bowiem całkowicie Temu, w którego uwierzył. Tak bardzo przypomina w tym momencie samego Jezusa i chwilę skazania go przez Wysoką Radę.

2. Wzór dla nas

Podobne momenty konfrontacji w naszym życiu są sprawdzianem, na ile słowa Jezusa traktujemy z wiarą, czy też w obliczu trudności odchodzimy. Pan Jezus nauczając i czyniąc cuda, jak ten wielki cud rozmnożenia chleba, o którym usłyszeliśmy przed chwilą, wielokrotnie wzywał do postawy, która nie zatrzymuje się na cudownych zjawiskach. Ludzie szukali Jezusa, ale jedynie dla doraźnych, doczesnych korzyści. Dlatego wzywa On do zatroskania się o prawdziwe dary, jakich pragnie nam udzielić od Ojca. Tym darem jest On sam. Ale potrzebne jest zawierzenie – Jemu i Jego słowu. Gdy za Nim pójdziemy, droga życia stanie się prostą, bo opartą o Prawdę, którą jest On sam, a celem jest życie wieczne. Niech rozważanie Słowa w trwającym Tygodniu Biblijnym poprowadzi nas do większego zaufania zmartwychwstałemu Panu, nawet pośród prób wierności, jak to było w życiu św. Szczepana, pierwszego męczennika. Tylko wtedy będziemy mogli słowem i czynem głosić dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa. Doznamy też radości błogosławionych świadków (męczenników) Ewangelii.

MODLITWA WIERNYCH

Jezus wychodzi nam naprzeciw w sprawowanej Eucharystii. Prośmy Go z ufnością, abyśmy potrafili wykonywać dzieła Boże.

− Módlmy się w intencji papieża Franciszka, aby Jego pełne mądrości i natchnienia Ducha Świętego słowa trafiały do serc ludzi spragnionych Bożej obecności.

− Módlmy się za rządzących naszym państwem, aby nie przeciwstawiali się Prawdzie objawionej w Biblii i nie dawali fałszywego świadectwa, popierając antychrześcijańskie ideologie.

− Módlmy się w intencji wszystkich inicjatyw mających na celu wyjaśnienie Prawdy objawionej w Piśmie Świętym, aby przyniosły obfite owoce w życiu Kościoła w Polsce.

− Módlmy się za tych, którzy w rzeczach materialnych upatrują zabezpieczenie dla swojego życia, aby odkryli najwyższą wartość wiary w Boga i uwierzyli Jego Słowu.

− Módlmy się za kapłanów, którzy na różne sposoby są prześladowani we współczesnym społeczeństwie, aby tak jak Szczepan potrafili być nieustraszeni i nieugięci w dawaniu świadectwa Jezusowi i Ewangelii.

− Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili dzięki łasce i mocy Bożej dzielić się z innymi duchowym pokarmem, jaki sami otrzymujemy od Ojca Niebieskiego.

Panie Jezu dziękujemy Ci za pokarm, który przygotowałeś dla nas w tej godzinie słuchania Słowa Bożego i dziękczynienia za chleb życia. Naucz nas roztropnie i mądrze je przyjmować, abyśmy nimi umocnieni potrafili być odważnymi świadkami wobec tych, którzy wciąż Ciebie szukają. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

ROZESŁANIE

Po raz kolejny zostaliśmy hojnie nakarmieni Bożym pokarmem przygotowanym dla nas na ołtarzu Słowa Bożego i ołtarzu Ciała i Krwi Pańskiej. Tak umocnieni, możemy iść do tych, którzy wciąż z różnych powodów szukają Jezusa, Syna Bożego. Idźmy do nich, realizując naszą kapłańską i prorocką misję, głosząc, że Bóg zna ich serca. Podarujmy im nasze doświadczenie spotkania z żywym Jezusem obecnym w Słowie Bożym i Eucharystii. Bądźmy dla nich świadkami Bożej i ewangelicznej Miłości.

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.