203. Czy Mojżesz miał więcej praw w porównaniu do Izraelitów?

 

Pytania do Biblii

Czy Mojżesz miał więcej praw?

Dlaczego Izraelici zostawali przez namiotem spotkania kiedy Mojżesz szedł rozmawiać z Bogiem?

Na opowiadania o wędrówce Izraela przez pustynię po wyjściu z Egiptu należy spojrzeć w dwu wymiarach: po pierwsze jako na zapis (lub wyobrażenie) wydarzeń, które miały miejsce faktycznie, ale także po drugie, anachronicznie, jako na przeniesienie w tamte czasy późniejszych wyobrażeń lub myśli teologicznych.

Opisując wydarzenia na pustyni autorzy biblijni starali się pokazać tę wędrówkę jako początek tożsamości narodowej Izraela a także czas narodzin jego różnych wymiarów instytucjonalnych. Z tego też powodu w tym właśnie czasie Izraelici otrzymują prawo dotyczące kultu religijnego oraz organizacji życia społecznego. Przy pomocy przekazanych w Pięcioksięgu praw Hebrajczycy mogą wkroczyć do obiecanej im przez Boga ziemi i zaczynać budować swoje państwo, gdyż posiadają określone regulacje dotyczące kapłaństwa, życia świątynnego, wymiaru sądowniczego, podziału administracyjnego a także władzy królewskiej.

Zaznaczenie, że tylko Mojżesz wchodził do Przybytku na modlitwę, ma za zadanie w obrazowy sposób pokazać, jak postrzegano kapłaństwo w starożytnym Izraelu: było ono traktowane jako przeznaczenie do wykonywania szczególnych zadań a także wydzielenie ze społeczności. Mojżesz, jako pierwszy w historii Izraela spełnia funkcje kapłańskie i to on staje się w pewnym sensie ideałem kapłana Starego Testamentu: sprawujący funkcje kultyczne w późniejszych czasach winni uczyć się od Mojżesza wiary, pokory, wypełniania rytów a także wstawiania się za swoim ludem i orędowania za nim w trudnych czasach.

Obraz Mojżesza wchodzącego samotnie do Namiotu Spotkania przedstawia szczególne wybranie kapłanów. Jedynie kapłani mają prawo swobodnie wchodzić do każdego miejsca przybytku, co jest niedozwolone dla „świeckich” Izraelitów. W późniejszych czasach także to prawo zostało ograniczone i do Miejsca Najświętszego mógł wejść jedynie arcykapłan i jedynie raz w roku. W czasie jego modlitwy przez Arką Przymierza w Dniu Pojednania (lub Przebłagania) cały lud łączył się z nim na zewnątrz. A zatem Mojżesz jest figurą wszystkich kapłanów w sprawowaniu czynności rytualnych.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.