215. Czy dzień zaczyna się nocą? (Rdz 1,5)

 

Pytania do Biblii

Czy dzień zaczyna się nocą?

Na początku Bóg stworzył niebo... itd. Chodzi o podsumowanie każdego dnia o ten fragment: "I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy." Dlaczego tak to zostało opisane a nie np: "I tak upłynął poranek i wieczór - dzień pierwszy." Czy początkiem dnia nie jest poranek? Dlaczego od tyłu? Czy ma to jakieś znaczenie?

Należy przyznać rację, że według naszego sposobu mierzenia czasu autor Księgi Rodzaju posługuje się dziwną kolejnością opisując stworzenie świata. Chyba na całym świecie za początek dnia uważany jest wschód słońca, czyli początek poranka, ale jeżeli przyjrzymy się dokładniej tekstowi biblijnemu, okaże się, że takie ułożenie ma sens.

Pierwsze wersety mówią o stworzeniu nieba i ziemi, czyli świata widzialnego i niewidzialnego przez Boga. Tym, co spowija całą ziemię, jest ciemność (Rdz 1,2), a pierwszym dziełem Stwórcy jest uczynienie światła. Gdy nad powierzchnią wód rozbłyska światło, kończy się praca związana z pierwszym dniem. A zatem punktem wyjścia dla pracy stwórczej jest ciemność, a rezultatem działania Boga jest światło (Rdz 1,4). Dlatego też autor mówi najpierw o wieczorze, dopiero później o poranku, dzień w Księdze Rodzaju zaczyna się od ciemności, a kończy światłem.

Takie ułożenie opowiadania ma związek także z typowym dla Izraelitów rozpatrywaniem dnia, na sposób lunarny, tzn. traktując wieczór jako początek dnia, a zachód słońca jako jego zakończenie. Podobne rozumienie można zaobserwować także we współczesnym świecie. Przykładowo, szabat w tradycji żydowskiej rozpoczyna się w piątek wieczorem, w momencie zachodu słońca, a kończy się w sobotę, również wraz z zachodem słońca. Chrześcijanie czynią podobnie - największe święta kościelne są poprzedzone tzw. wigiliami. Wystarczy przytoczyć Wigilię Bożego Narodzenia, gdy już wieczorem, po zachodzie słońca, 24 grudnia zaczyna się świętować Bożę Narodzenie, czytając fragment Ewangelii opisujący narodziny Chrystusa.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.