182. Czy Jezus umiał pisać?

 

Pytania do Biblii

Czy Jezus umiał pisać?

Spotkałem się ze zdaniem, że dowodem na to, iż Jezus umiał pisać, jest "obrazek" Jezusa rysującego na piasku rybę. Czy można z tego wyciągać wniosek o piszącym Jezusie?

Do naszych czasów nie zachowały się żadne dowody na to, że Jezus umiał pisać. Jak zaznaczaliśmy w pytaniu dotyczącym o istniejące pisma Jezusa (kliknij TUTAJ), choć wskaźnik analfabetyzmu w Cesarstwie Rzymskim sięgał w czasach Jezusa nawet 90-96%, świadectwo Talmudu Babilońskiego przekazuje nakaz organizowania szkoły dla chłopców żydowskich w każdym większym osiedlu. Nie wiadomo jednak, jak wyglądała realizacja tego przepisu. Starożytny historyk, Józef Flawiusz, w dziele Przeciw Apionowi stwierdza, że „prawo wymaga, by uczyć dzieci czytać” (2,204).

Z drugiej jednak strony nauka czytania nie zakłada nauki pisania, gdyż te dziedziny edukacji były w starożytności rozdzielane. Pisanie w starożytnych czasach było bardzo hermetyczną sztuką, nawet jeżeli ktoś umiał kreślić znaki, nie zostawał od razu profesjonalnym skrybą. Zawód ten wiązał się z odebraniem bardzo starannego i rozległego wykształcenia. Świadectwa biblijne zaznaczają jednak wyraźnie, że Jezus nie był edukowany w szerszym wymiarze (zob. J 7,15).

Prawdopodobieństwo, że Jezus umiał pisać w podstawowym zakresie może być dość duże, jednak, jak zostało powiedziane na samym początku nie ma na to żadnych dowodów. Można zaznaczyć jednak jeszcze jedną rzecz: użyty w tekście pericope adulterae (J 7,53 – 8,11) czasownik grafo, może oznaczać także „rysowanie”, a ta umiejętność nie musi wiązać się z umiejętnością pisania.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.