187. Czemu Abraham nie został ukarany? (Rdz 12,9-20)

 

Pytania do Biblii

Dlaczego Abraham nie został ukarany?

Dlaczego Pan tak bardzo umiłował Abrahama, że gdy Ten oddał swoją żonę faraonowi, Pan ukarał faraona, a Abraham nie dostał żadnego pouczenia. Motyw ten powtarza się w Biblii później jeszcze raz.

Jednym z podstawowych problemów przy czytaniu Biblii, jaki towarzyszy współczesnemu człowiekowi, jest świadomość, że Biblia powstawała jak współczesne książki. Tymczasem historie ujęte w całości Pisma Świętego krążyły w formie podań ustnych przez całe setki, nieraz tysiące lat zanim stały się tekstem. Ponieważ od momentu, gdy wydarzenia miały miejsce, do czasu ich spisania, a także do chwili czytania o nich przez nas obecnie mijały długie wieki, zmieniała się w tym czasie nie tylko mentalność ludzi, ale także rozumienie niektórych płaszczyzn dotyczących zarówno Boga, człowieka, jak i relacji międzyludzkich.

Przykładem tego typu zmiany rozumienia jest podejście do małżeństwa, opisane w historii Abrahama (Rdz 12,9-20), a następnie powtórzone (20,1-17; 26,6-16). Starożytni widzieli więź małżeńską jako tak silną, że próba jej rozerwania skutkowała bezpośrednim i nagłym działaniem ze strony Boga. Rozumiano to na sposób wręcz magiczny, więc nawet gdy małżonkowie wiedzieli, że wystawiają innych na próbę, okłamując ich na temat swojego stanu cywilnego, spadały na nich konsekwencje i kary Boże. Kolejnym wymiarem „magicznego” charakteru więzi małżeńskiej jest spadanie doświadczeń na osoby, które nie mają możliwości dowiedzieć się prawdy na temat statusu spotykanych osób. Wiedza na temat tego, że kobiety zabrane przez możnych krain są żonami, zostaje im udzielana bezpośrednio przez samego Boga, po wystawieniu ich na kary.

To, że kary dotykają osób niezaangażowanych w związek małżeński, pokazuje, jak bardzo autorzy biblijni cenili i szanowali więź małżeńską. Z tego też powodu bezpośrednio po stworzeniu człowieka zostaje on obdarzony uzdolnieniem do tworzenia bliskiej więzi z drugą osobą (Rdz 2,24); więzi tak silnej, że jej skutki przypominają tworzenie jednego organizmu, a przerwanie tej relacji podobne jest do rozerwanie żywego organizmu.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.