170. A gdyby kobieta nic nie powiedziała? (Rdz 3,1-7)

 

 

Pytania do Biblii

Co by było, gdyby...? (Rdz 3,1-7)

Czy konfabulacje, półprawdy, nieścisłości szatana domagały się koniecznie sprostowania ze strony Ewy? Czy zgrzeszyłaby (w inny sposób, niż przez winę pierworodną), gdyby zignorowała tę przebiegłą prowokację? A może, właśnie, jej milczący unik by nas uratował?

Choć „gdybanie” rzadko może być ujęte w ramy rzeczowej analizy tekstów biblijnych, niektóre zagadnienia wymagają takiego spojrzenia. Przykładem takiego typu analizy są odpowiedzi na pytanie, co stałoby się, gdyby Piłat uwolnił Jezusa, jak zresztą sam chciał uczynić (zob. Łk 23,13-20; J 19,12; Dz 3,13). Najprawdopodobniej, nawet gdyby przytoczona w Księdze Rodzaju zaczepka węża została zignorowana, ten próbowałby w inny sposób podejść swoją rozmówczynię. Przykład podobnej strategii złego ducha widoczny jest w scenie kuszenia Jezusa, który choć jest pewne, że nie uległby pokusie, był podchodzony przez szatana trzykrotnie (zob. Mt 4,1-11; Mk 1,12-13; Łk 4,1-13). Egzegeci uważają, że trzy próby, którym poddany został Jezus, to symboliczne przedstawienie wszystkich zmagań sił złych duchów. Choć tekst biblijny przedstawia Ewę jako poddającą się przekonaniu złego ducha przy pierwszej rozmowie, gdyby to podejście było nieudane, zły duch nie spocząłby łatwo.

W Pierwszym Liście Piotra (5,8) autor posługuje się ciekawym obrazem opisującym działanie złego ducha: porównuje go do ryczącego lwa, który krąży w poszukiwaniu ofiary. Choć są to tylko domysły, można sądzić, że gdyby wężowi nie udało się podejść niewiasty w procesie kuszenia, próbowałby on swoich sztuczek wobec mężczyzny.

Choć brak jest bardziej wyraźnych paraleli między scenami kuszenia Ewy w Księdze Rodzaju i Jezusa w ewangeliach synoptycznych, można zauważyć znaczącą różnicę w podejściu tych dwu osób do złego ducha. Ewa próbuje nawiązać rozmowę przy pomocy swojej własnej wiedzy i inteligencji, przez co przegrywa, natomiast Jezusa burzy zamysły szatana przy pomocy Słowa Bożego. To pokazuje, że jak długo człowiek jest przekonany o własnej sile i samowystarczalności, jest bezradny wobec szatana, natomiast wyposażony w moc Boga (zob. Ef 6,14-18; Hbr 4,12) jest w stanie oprzeć się jego kłamstwom.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.