83. Kto był właścicielem Wieczernika?

 

Pytania do Biblii

Kto był właścicielem Wieczernika?

Ewangelia Marka bardzo szczegółowo opisuje, jak uczniowie mają znaleźć miejsce do spożycia Paschy: „W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?» I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie do miasta, a spotka was człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas»” (Mk 14,12-15). Skoro tyle miejsca poświęcone jest temu człowiekowi, czy można powiedzieć, kim on był?

Kiedy zapytamy samych siebie o to, kto należał do grona uczniów Jezusa, nasze skojarzenia będą biegły najpierw w kierunku wymienienia Dwunastu Apostołów. Musimy jednak pamiętać, że grono uczniów i sympatyków Jezusa już za czasów Jego ziemskiej działalności było znacznie większe, nawet grono siedemdziesięciu uczniów (Łk 10,1) nie wyczerpuje tej rzeszy. Ewangelia Marka, której dotyczy to pytanie, przekazuje informację o tym, że z Jezusem podróżowały również liczne kobiety, które usługiwały Mu (Mk 15,41).

Choć nie można z całą pewnością ustalić właściciela Wieczernika, można znaleźć pewne poszlaki, które mogą nam wskazać tożsamość człowieka. Po pierwsze, uczniowie, którzy udają się do Jerozolimy celem przygotowania miejsca do spożycia Paschy, są znani właścicielowi domu. Wskazuje na to fakt, że sam tytuł „Nauczyciel” jest już określeniem, które gospodarzowi jest znane i zrozumiałe. Ponadto, sposobem rozpoznania posiadłości jest zauważenie człowieka niosącego wodę[1], który stanowił rzadki widok w krajobrazie Jerozolimy, a nawet całej Palestyny.

Z Dziejów Apostolskich wiadomo, że chrześcijanie jerozolimscy gromadzili się w domu Marii, matki Jana, którego znano jako Marka. Według tradycji był on autorem drugiej ewangelii. Jeżeli zatem w Ewangelii Marka ta scena jest opisana znacznie bardziej szczegółowo, znaczy to, że mógł być to ważny element dla jej autora.

Co więcej, ewangelista Mateusz, skracając opis wybrania domu (Mt 26,17-19), mówi: „Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: ‘Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami’”. Takie przedstawienie gospodarza sugeruje, że był on dość blisko związany z Jezusem, skoro na kilka godzin przed męką rozporządza jego własnością[2], mimo że znalezienie miejsca na spożycie wieczerzy paschalnej w Jerozolimie, graniczyło w tamtym czasie z cudem[3]. W ten sposób można wskazać na rodzinę ewangelisty Marka, jednak trzeba podkreślić – jest to tylko hipoteza, która nie jest możliwa do bezsprzecznego udowodnienia.

W ten sposób, jak pisze ks. Paciorek, autor przedstawia, że Jezus podobnie jak miał ukrytych wrogów wśród uczniów, tak miał też ukrytych przyjaciół wśród wrogów. Czytelnik otrzymuje pytanie, w której grupie się znajduje?

Bartłomiej Sokal


[1] Na pewno nie jest to sam właściciel, gdyż sprowadzaniem wody do domu zajmowały się kobiety (np. J 4), jeżeli czynili to mężczyźni, byli oni niewolnikami. To sugerowałoby, że gospodarz był zamożnym człowiekiem.

[2] Podobnie rzecz ma się ze sprowadzeniem osiołka potrzebnego do wjazdu do Jerozolimy (Mk 11,1-6). Właściciel osiołka i wieczernika jednak to jednak nie są te same osoby.

[3] Pozostaje dyskusyjne, czy użyty grecki termin „deina” oznacza człowieka znanego, którego nie trzeba przedstawiać, jak twierdzi np. L. Stachowiak lub R. Popowski, czy człowieka nieznanego, którego nie chce się przedstawiać, co przekazuje A. Paciorek. Kontekst opowiadania wskazuje raczej na pierwsze znaczenie.


Zobacz też inne pytania oraz odpowiedzi dotyczące Ewangelii Niedzieli Palmowej:

Kim był młodzieniec uciekający nago z ogrodu?

Jak Jezus mógł zostać opuszczony przez Boga?

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.