86. "Aby" wystawić Boga na próbę?

 

Pytania do Biblii

„Aby” wystawić Boga na próbę?

Jak należy rozumieć spójnik "aby" w Psalmie 51: "Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem (...) ABYŚ okazał się sprawiedliwy w swoim wyroku ". Dla laika brzmi to trochę jak wystawianie Pana Boga na próbę. Zatem jak rozumieć, że intencjonalne złe działanie zostało wykonane, by się przekonać czy Pan okaże się sprawiedliwy. Nie jestem w stanie wymyślić jakie jeszcze znaczenie ma to "aby".

Kiedy czytamy Ps 51 i w wersecie szóstym znajdujemy wzmiankę o przetłumaczoną w sposób taki, jak podany w pytaniu, można dojść do przekonania, że psalmista celowo popełnił grzech, by wystawić Bożą sprawiedliwość na próbę. Jednak należy przyjrzeć się wersetowi wcześniejszemu (w. 5). Jego tłumaczenie w Biblii Tysiąclecia nie jest najszczęśliwsze, gdyż mówi: „uznaję moją nieprawość, a grzech mój mam zawsze przed sobą”.

Początkową część wersetu należy raczej przetłumaczyć „przyznaję się do mojej nieprawości”. Rzeczywiście, w języku hebrajskim mamy tu czasownik „jada’”, który oznacza „znać, wiedzieć”, ale w tym stwierdzeniu kryje się treść wyznania grzechu, który ciągle towarzyszy grzesznikowi. Z tego też powodu w drugiej części mówi o stałej obecności winy „przed sobą”, lub dosłownie po hebrajsku „obok mnie”. Użyte wyrażenie „negdi tamid” bardzo często pojawia się na określenie towarzysza (np. Iz 49,16 – „twoje mury są ciągle przede mną”). Poprzez taki dobór wyrażeń, autor zauważa, że jego towarzyszem w życiu nie jest już Bóg, ale grzech.

Na podstawie tych obserwacji widać wyraźnie, że nie ma tu miejsca na doświadczanie Boga. Psalmista przyznaje się do swojego grzechu (w.5), żeby Bóg osądził go sprawiedliwie. Osąd Boga będzie sprawiedliwy, niezależnie, czy Bóg wyda wyrok karzący czy wspierający człowieka. Kiedy ponownie nawiązana zostanie relacja z Bogiem, cel modlitwy i Psalmisty oraz wyroku, o który wnosi, odniosą swój skutek.

W tym kontekście przypomnieć można słowa św. Pawła z Litu do Rzymian (5,20): „gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska”. Z punktu widzenia Boga, grzech nie jest okazją do potępienia, ale okazania miłości (J 3,17). Gdy człowiek prosi o tę miłość poprzez wyznanie grzechów, może być pewien, że ją otrzyma.

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.