60. Co to za "święte przykazanie"?


Pytania do Biblii

Co to za „święte przykazanie”?

O jakim przykazaniu mówi św. Piotr w Drugim Liście (2,21), kiedy mówi o „świętym przykazaniu”?

W Drugim Liście Piotra, mamy do czynienia z przykładem ostrej polemiki między pierwotnym kościołem, a apostatami lub heretykami, którzy zaczynali się już pojawiać w łonie Kościoła. Podobną tematykę porusza także List Judy. W odniesieniu do osób porzucających naukę apostolską, autor Listu mówi, że sprzeniewierzają się „świętemu przykazaniu” (2 P 2,21). Czym jest to przykazanie?

Tym przykazaniem jest sama wiara. Skąd jednak takie ujęcie? Na wielu miejscach Nowego Testamentu wiara ukazywana jest jako rzeczywistość wymagająca od człowieka wysiłku. Mówi o tym zarówno Jezus (J 15,4.9), jak i św. Paweł (1 Tm 6,14), a także św. Jan (1 J 3,23). Takie ujęcie na pierwszym miejscu wiązało się z pojawiającymi się różnego typu prześladowaniami chrześcijan. Autor Listu mówi jeszcze o jednym typie osób, które porzucały wiarę, są to ci, którzy ulegali rozwiązłości. Poganom, którzy nawracali się na chrześcijaństwo, trudno nieraz było zrozumieć wymagania moralne w kwestii cielesności. Dlatego, jak można przypuszczać na podstawie nauczania zawartego w listach św. Pawła, a także w Drugim Liście Piotra, niejednokrotnie porzucali chrześcijaństwo, wracając do politeizmu. Dlatego też, by przestrzec przed takimi zachowaniami, autor Listu do Hebrajczyków pisze, że powrót do religii pogańskiej jest grzechem, którego odpuszczenia nie można otrzymać (Hbr 6,4-8; 10,26), a Jan Apostoł nazywa tę rzeczywistość grzechem śmiertelnym (1 J 5,16).

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.