78. Któż to jest? Wychwalać go będziemy!

Pytania do Biblii

Któż to jest? Wychwalać go będziemy!

W Księdze Syracha dużo miejsca poświęcone jest krytyce bogactwa oraz przestrogom przed ich niebezpieczeństwami. W pewnym miejscu jednak autor zadaje pytanie: „któż to jest bogacz?”. Czy można określić dokładniej, o kim mówi Syrach?

Fragment Syr 31,8-11 osadzony jest w większym fragmencie mówiącym o niebezpieczeństwach wynikających z bogactw (31,1-11). Syrach chwali bogatych, którzy są bez winy (w. 8), to znaczy, nie gonili za złotem. W tym miejscu po raz pierwszy w tekście hebrajskim Księgi Syracha pojawia się termin „mammon”, który przejęty został przez grekę jako „mammona” (zob.Mt 6,24; Łk 16,9; 11,13). Pytanie „któż to jest?” zakłada, że znalezienie osoby bogatej, która będzie także prawa, było tak samo trudne w czasach Syracha, jak i Jezusa (Mt 19,23-24; Mk 10,23-25; Łk 16,13). Są oni tak wyjątkowi, że zasługują nawet na miano „czyniących cuda” (dosł. w. 9b). Są oni tym bardziej godni pochwały, bo zostali wypróbowani przez złoto i wyszli z tej próby doskonało (w. 11). Niestety, nie da się na podstawie tekstu ustalić, którą z postaci, biblijnych bądź historycznych, autor miał na myśli.

Wielu z bohaterów biblijnych było bogatych – wystarczy wspomnieć patriarchów posiadających wielkie stada, królów. Jednak cechą literatury mądrościowej jest fakt, że odchodzi ona od jednoznacznego utożsamiania jej przekazu z jedną osobą lub niewielką grupą ludzi, a zmierza w kierunku formułowania wskazówek, które są ponadczasowe. Dlatego też na zakończenie, zastanówmy się nad takim zdaniem:

„Solą bogactwa jest dawanie jałmużny”

Bartłomiej Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebook'owej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.