16. Ile miejsca trzeba diabłu? (Ef 4,27)

Pytania do Biblii

Ile miejsca potrzebuje diabeł? (Ef 4,27)

Co święty Paweł miał na myśli mówiąc: "I nie dawajcie miejsca diabłu!" Ef 4,27?

 

By odpowiedzieć na zadane pytanie potrzeba odwołania się do kontekstu, w jakim pojawia się powyższe wezwanie. Fragment Ef 4,25 – 5,2 jest ściśle powiązany z poprzedzającym go tekstem 4,17-24. Drugi z wymienionych fragmentów jest wezwaniem do podjęcia nowego życia: „trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości” (Ef 4,22-24), na tej podstawie („dlatego” w w. 25) autor listu daje swoim adresatom kilka konkretnych wskazówek praktycznych: nie kłamać, nie gniewać się, nie kraść, nie oczerniać, nie zasmucać Ducha Świętego i ogólnie – być naśladowcami Boga.

Wezwanie do niedawania miejsca diabłu jest powiązane z zachętą do porzucenia grzesznego gniewu. Taki rodzaj gniewu jest bowiem furtką dla diabła, w jego wyniku łatwiej szatanowi zapuszczać sidła na wierzących. Zerwanie z grzesznym życiem jako główne wezwanie wymaga, by nie dawać możliwości na zalęgnięcie się zła. Przypomina się tutaj pytanie św. Pawła skierowane do Koryntian: „czy nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza?” (1 Kor 5,6). Diabeł, który dostaje odrobinę miejsca w duszy człowieka, przy pomocy podstępu i kłamstwa (zob. Rdz 3) zaczyna walczyć o coraz większe miejsce w życiu człowieka. Widać tu także nawiązanie do Listu św. Jakuba, w którym autor pisze: "Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was" (Jk 4,7). Dlatego też autor Listu wzywa wierzących do pozostania świętymi, a niezbędnym tego warunkiem jest nieudostępnianie nawet najmniejszej ilości swojego życia grzechowi.

Bartłomiej Sokal


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu kilku dni, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.