Dobre Słowo, 20.01.2012 r. Spektakle

Dobre Słowo, 20.01.2012 r.

Spektakle

Jeden z księży biskupów w czasie posługi sakramentem bierzmowania zauważył, że można niestety przyjąć sakramenty bez wnętrza – bez otwartości serca na ich moc. To jest bolesne, bo w takich momentach człowiek ślizga się po tym, co tak naprawdę nie przyniesie mu nic, poza poszukiwaniem siebie samego.

Zdaje się, że Saul znajduje się właśnie w takim punkcie, gdy zabrakło wnętrza w przyjęciu Bożego polecenia, a później sygnałów mających dotrzeć do jego serca od Boga przez bliskie mu osoby. Jego syn, Jonatan, złagodził usposobienie Saula względem Dawida, ale okazuje się, że to złagodzenie nie dotknęło wnętrza króla, jego serca.

Saul po jakimś czasie – jak mówi dzisiejszy fragment Pierwszej Księgi Samuela – zabrał trzy tysiące wyborowych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na poszukiwanie Dawida i jego ludzi po wschodniej stronie Skał Dzikich Kóz.

Ilekroć brakuje wnętrza w spotkaniu z Bogiem, tylekroć organizuje się w nas  siła wprowadzająca w dzikie tereny, zupełnie obce dla naszego rozwoju, a także dla przyjaźni z osobami w naszym zasięgu, które mogłyby mieć swoje piękne oblicze, lecz poprzez zamknięcie naszego serca stają się wrogami.

Saul uczynił z Dawida swojego największego wroga, a przecież on koił jego serce, był jego dzielnym wojownikiem i w przyjaźni mógł być rzeczywiście sprawdzonym Bożym darem. Zorganizował spektakl nienawiści, angażując weń swoich wyborowych wojowników. To był spektakl wymierzony przeciw Dawidowi.

Pytajmy Pana o udział naszego wnętrza, serca, w spotkania z Nim w sakramentach, w słowie, a także w upomnieniach, które do nas posyła przez inne osoby. Przyglądajmy się, jak organizuje się nasze życie po przeżyciu Eucharystii, po rozważeniu słowa, po modlitwie, jak wyglądają nasze relacje względem innych osób.

Pytajmy pomni na doświadczenie Saula, który prześliznął się przez namaszczenie Bożym Duchem na króla i przez przyjaźń ofiarowaną mu przez Boga w osobie Dawida.

Dawid przerywa tę spiralę nienawiści, chociaż jest taki moment, kiedy wokół niego znajdują się „przedziwni doradcy” próbujący stworzyć konkurencyjny do spektaklu nienawiści – spektakl zemsty: Dawid zaś znajdował się wraz ze swymi ludźmi w głębi jaskini. Ludzie Dawida rzekli do niego: „Właśnie to jest dzień, o którym powiedział ci Pan: «Oto Ja wydaję w twe ręce wroga, abyś z nim uczynił, co ci się podoba»”. Można zinterpretować słowo Boże jako zachętę do ataku na drugiego człowieka.

To ważna prawda Bożego słowa: uważajmy na doradców, którzy interpretują nam słowo Boże. Chodzi zarówno o napotkane osoby, jak i wewnętrzne głosy. Słowo Boże nigdy nie jest atakiem na człowieka.

Uczynić, co ci się podoba, w świetle Bożego słowa, to nic innego jak oddaj tego człowieka do Bożego osądu i Bożej dyspozycji – tak jak zrobił to Dawid. To jest moment, w którym mówi do swych ludzi: Niech mnie broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw mojemu władcy i pomazańcowi Pana, bym miał podnieść rękę na niego, bo jest pomazańcem Pana. Gdy już miał wroga w swoim ręku, odciął po kryjomu połę płaszcza Saula. Potem jednak zadrżało serce Dawida. Skarcił swych ludzi i nie pozwolił im rzucić się na Saula.

Ważne jest, kogo słuchamy i co z tego słuchania wynika. Ważne jest też to, aby czerpiąc z modlitewnego spotkania z Panem w Jego słowie, odnajdywać siły do  przeciwstawiania się takim interpretacjom naszych relacji czy odniesień do innych ludzi, w których ich atakujemy, nie widząc w nich śladu Bożego namaszczenia, Bożego obrazu i podobieństwa.

Panie, który wybierasz nas dziś do spotkania z Tobą w tym słowie, spraw, abyśmy bardzo czujnie przyglądali się swoim sercom i temu, co one przyjmują, na co są podatne w tej chwili. Panie, cokolwiek odkryjemy, jakkolwiek jawi się nam grono doradców, w którymkolwiek ze spektakli nie bralibyśmy udziału, niech Twoja łaska w nas zwycięża. Niech Twoja moc i siła ogarnia naszą niemoc, związaną z tym, że rozumiemy, co do nas mówisz, ale często nie jesteśmy w stanie tego wykonać. Zmiłuj się nad nami i dotknij nas skutecznie swoją łaską.

Ksiądz Leszek Starczewski

Jesteś na facebooku? My też! :)"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.