Dobre Słowo 31.01.2012 r. Słyszała...

 

Dobre Słowo  31.01.2012 r.

Słyszała...

U osób, które przez dłuższy czas korzystają z rozważań Bożego słowa, są we wspólnotach biblijno-charyzmatycznych albo kręgach biblijnych nieraz można słyszeć nie tyle narzekanie, ile obawę, pretensje do siebie, czy do sposobu, w jaki przeżywają wiarę, że dużo słyszą o tym, jak Chrystus uzdrawia, jak jest obecny i żywy, ale z tego, co słyszą, jakby niewiele wynikało.

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.

Kobieta, która słyszała o Jezusie, wyciągnęła z tego wniosek. Zbliżyła się z tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza, bo sama sobie tłumaczyła: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Tyle zrobiła z tym, co słyszała o Jezusie.

Słuchamy dzisiaj słowa po raz kolejny przedstawiającego Jezusa, który mimo tego, że jest wyśmiewany, mimo sytuacji po ludzku beznadziejnej, bo przecież umarła córka przełożonego synagogi Jaira, jednak idzie i uzdrawia.

Prośmy Ducha Świętego, aby pomógł nam przyjrzeć się temu, co robimy z usłyszanym słowem, z tym, co słyszymy o Jezusie. Duch Święty przychodzi, aby objawiać prawdę, która wyzwala w nas Jezusa. Jeśli w tym refleksyjnym, modlitewnym spotkaniu pojawią się oskarżenia bądź zbywające to pytanie odpowiedzi, możemy być pewni, że nie pochodzą one od Świętego Ducha. Duch Święty chce rzeczywiście spotkać nas z Jezusem, dlatego posługuje się słowem, dlatego zaprasza do modlitwy.

Panie Jezu, żywo obecny w swoim słowie, Ty masz tę samą moc i to samo działanie, o jakim słyszymy w Ewangelii. Ono stało się udziałem kobiety cierpiącej od dwunastu lat na upływ krwi i dziewczynki, która miała dwanaście lat. Pomóż nam policzyć dni nasze, nasze spotkania z Tobą w słowie. Pomóż nam policzyć, co robimy, kiedy słyszymy o Twoim słowie, tak policzyć, abyśmy mogli się doliczyć Ciebie, abyśmy spotkali się z Tobą, teraz do nas przychodzącym.

Ksiądz Leszek Starczewski

Jesteś na facebooku? My też! :)"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.