Na Św. Bonawentury

U was zaś nawet włosy na głowie

wszystkie są policzone.

Mt 10, 30 – ewangelia mszalna

Powyższe zdanie wypowiada Jezus zachęcając swych uczniów do męstwa w ucisku.

Jezus nie obiecuje chrześcijanom łatwego i prostego życia na ziemi, przeciwnie – mówi o prześladowaniach i uciskach. Człowiek jednak nie do końca jest w stanie pojąć celowość i sens utrapień i ucisku. Stąd Jezus zapewnia, iż nad wszystkim czuwa wszechwiedzący Bóg, dla którego nie jest tajemnicą nawet liczba włosów na głowie. Żaden z tych włosów nie spada z głowy bez wiedzy Ojca, który roztacza opiekę nad swymi dziećmi (zob. np. 1 Sm 14, 45; 1 Krl 1, 52; Łk 21, 18).
Chrześcijanin wychodzi zwycięsko z ucisku dzięki męstwu w wyznawaniu wiary i składaniu świadectwa (zob. Mt 10, 32).

Nie bójcie się! (zob. Mt 10, 26. 28. 31)

Ks. Grzegorz Domański