Na Poniedziałek XV tygodnia Okresu Zwykłego

"Obmyjcie się, czyści bądźcie”

Iz 1, 16 – pierwsze czytanie mszalne

Słowa Boga do ludu piętnujące zewnętrzną obrzędowość.

Zanim Aaron w Dzień Przebłagania rozpoczął składanie ofiar, miał najpierw wykąpać ciało w wodzie (por. Kpł 16, 3-5). Izajasz, przekazując Boże orędzie, zwraca uwagę na wewnętrzne znaczenie obrzędów, które wyraża się w zewnętrznych czynnościach. Sens obmycia, do którego wzywa Bóg – obmyjcie się, czyści bądźcie (Iz 1, 16) – zostaje wyjaśniony w apelu: Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! (Iz 1, 16-17). Bóg w słowach przekazanych przez proroka wskazuje, że istotę relacji z Nim stanowi wewnętrzne usposobienie człowieka, które zostaje wyrażone za pomocą gestów i symbolicznych czynności.

Niech gesty pobożności, które wykonujemy, wyrażają nasze wewnętrzne nastawienie.

ks. Jakub Dąbrowski