Na Środę XV tygodnia Okresu Zwykłego

"Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten,

komu Syn zechce objawić"

Mt 11, 27 - ewangelia mszalna

Słowa Jezusa, w których przedstawia swoją relację do Ojca.

"On jest obrazem Boga niewidzialnego" (Kol 1, 15) stwierdzi św. Paweł. Jezus jest Słowem, które stało się Ciałem; w Nim Ojciec najpełniej wypowiada siebie (por. J 1, 14; Hbr 1, 1-2). Sam Jezus mówi o sobie: "Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca" (J 14, 9). Stojąc w centrum objawienia się Boga człowiekowi, Jezus stanowi tym samym centrum chrześcijańskiej wiary: Jeżeli "ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie" (Rz 10, 9).

Niech nasze poznawanie Jezusa będzie motywowane pragnieniem: "Panie, pokaż nam Ojca" (J 14, 8).

ks. Jakub Dąbrowski