Na Bł. Czesława kapłana

"Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych"

Mt 11, 29 - ewangelia mszalna

Jezus wzywa utrudzonych i uciśnionych do naśladowania Go.

Człowiek nieraz czuje się bezradny w obliczu spotykających go przeciwności. Człowiek nieraz jest zagubiony w świecie, który nie daje odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania. Takiemu człowiekowi Jezus ukazuje drogę, którą powinien wybrać i konsekwentnie nią kroczyć: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście" (Mt 11, 28). Jego słowa i czyny rozświetlają cienie ludzkiej egzystencji: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14, 6). Decyzja konsekwentnego podążania ukazaną przez Jezusa drogą przynosi doświadczanej przeciwnościami duszy ukojenie (por. Mt 11, 29).

Weźmy jarzmo Jezusa (por. Mt 11, 29. 30) - wskazania, których nam udziela -  i uczmy się od Niego cichości i pokory serca.

ks. Jakub Dąbrowski