Na Piątek XV tygodnia Okresu Zwykłego

"Słyszałem twoją modlitwę,

widziałem twoje łzy"

Iz 38, 5 - pierwsze czytanie mszalne

Fragment orędzia Boga, przekazanego przez Izajasza królowi Ezechiaszowi.

Bóg, widząc szczerość intencji człowieka, słucha jego modlitwy i odpowiada na nią. Autor Listu do Hebrajczyków w ten sposób opisuje modlitwę Chrystusa: "[Chrystus] z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dziękiswej uległości" (Hbr 5, 7). Chrystus jest doskonałym wzorem tego, że Bóg, wysłuchując modlitw, pozostaje suwerenny w swoim działaniu: wybawienie Chrystusa od śmierci wskrzeszenie do życia, zmartwychwstanie  następuje po Jego męce i ukrzyżowaniu. "Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą" (Mt 7, 11).

Niech naszej modlitwie nie zabraknie wiary w to, że Bóg działa dla naszego dobra.

ks. Jakub Dąbrowski