Na Św. Marii Magdaleny

Miłość Chrystusa przynagla nas

2 Kor 5, 14 - I czytanie mszalne (do wyboru)

Paweł pisze do Koryntian o motywacji swojego działania.

"Znacie łaskę Pana naszego, który, będąc bogatym, dla was stał się ubogim" (2 Kor 8, 9) - w tych słowach Paweł zachęca adresatów listu do naśladowania Jezusa przez działanie dla dobra potrzebujących pomocy osób. Chrześcijanin jest przynaglany miłością Chrystusa (por. 2 Kor 5, 14). Całe życie Jezusa, a nade wszystko Jego uniżenie i krzyżowa śmierć, pozwala nam poznać Jego miłość. Z kolei to doświadczenie ożywia naszą miłość do Jezusa i do drugiego człowieka, z którym On w jakiś sposób się identyfikuje (por. Mt 25, 40. 45). 

Przynagleni miłością Chrystusa (por. 2 Kor 5, 14) chciejmy coraz bardziej żyć dla Tego, który za (nas) umarł i zmartwychwstał (2 Kor 5, 15).

ks. Jakub Dąbrowski