Na Czwartek XVI tygodnia Okresu Zwykłego

"Bo kto ma, temu będzie dodane,

a kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma"

Mt 13,12 - ewangelia mszalna

W ten sposób Jezus odpowiada uczniom na pytanie o przyczyny nauczania w przypowieściach.

Św. Jan Złotousty pisze: "Poznanie duchowych tajemnic jest darem Bożym i łaską z nieba, a przecież nie narusza naszej wolności. Ci więc, którzy go jeszcze nie mają, niech nie ulegają rozpaczy, ci zaś, którzy mają, niech nie dadzą się zwieść lenistwu". Nie można więc trwać w przekonaniu, że skoro otrzymało się już wiele, to nie otrzyma się więcej. Nie należy biernie oczekiwać, lecz przygotowywać się na przyjęcie Bożej łaski. Z drugiej strony nie usprawiedliwia człowieka brak duchowych darów - trzeba o nie aktywnie zabiegać, aby przez lenistwo nie utracić tych dobrodziejstw, których człowiek przecież zawsze choć trochę otrzymał.

Prośmy o wiarę, która pozwala zrozumieć tajemnice Królestwa Bożego!

Jan Budzyński