Na Piątek XX tygodnia Okresu Zwykłego

"Ojcze przebacz im,

bo niewiedzą, co czynią"

Łk 23,34 - responsorium po II czytaniu z godziny czytań.

Jezus wypowiedział te słowa, gdy ukrzyżowano Go pomiędzy złoczyńcami.

Oto Chrystus - prawdziwy Nauczyciel i Mistrz. Co nauczał, to uczynił. Polecał, by modlić się za nieprzyjaciół, a cierpiąc męki zanosił prośby do Boga, aby przebaczył oprawcom. Oto Chrystus - prawdziwy Nauczyciel i Mistrz. Znalazł uczniów postępujących zgodnie z Jego nauką, a spośród nich pierwszym jest Szczepan. Ów diakon tak modlił się za tych, którzy go kamieniowali: "Panie, nie poczytaj im tego grzechu" (Dz 7,60).

Na wzór pozostawiony nam przez Zbawiciela, podobnie jak św. Szczepan módlmy się za wyrządzających nam zło!  

Jan Budzyński