Na NMP Częstochowskiej

"Uczyńcie wszystko,

 cokolwiek wam powie"

J 2,5 - ewangelia mszalna

Na weselu w Kanie Maryja daje takie polecenie sługom.

Te ostatnie spośród zapisanych w Piśmie Świętym słów Maryi są w pewnym sensie jej testamentem - ostatnim wyrazem woli dotyczącej najważniejszych spraw. Przypominają też wypowiedź Jezusa skierowaną po Jego Zmartwychwstaniu do Apostołów: "Uczcie narody zachowywać wszystko, co wam przykazałem" (Mt 28,20). Sługa Boży Jan Paweł II wyjaśnia: "Matka Chrystusa staje się wobec ludzi rzecznikiem woli Syna, ukazując te wymagania, które winny być spełnione, aby mogła się objawiać zbawcza moc Mesjasza. W Kanie Maryja jawi się jako wierząca w Jezusa: Jej wiara sprowadza pierwszy 'znak' i przyczynia się do wzbudzenia wiary w uczniach" (Redemptoris Mater 21).

Wsłuchajmy się w słowa Matki Słowa!

Jan Budzyński