Na Czwartek XXI tygodnia Okresu Zwykłego

"Czuwajcie, bo nie wiecie,

w którym dniu Pan wasz przyjdzie"

Mt 24,42 - ewangelia mszalna (fragm. w śpiewie przed ewangelią)

Powyższe zdanie pochodzi z Jezusowej mowy o zburzeniu Jerozolimy i przyjściu Chrystusa.

Na czym polega czuwanie? Czy na braku snu? Bynajmniej. "Ten czuwa - wyjasnia św. Grzegorz - którego oczy są otwarte na PRAWDZIWE światło.Ten czuwa, kto czynem wypełnia to, w co wierzymy.Ten czuwa, kto odpędza od siebie ciemnosci lenistwa i zaniedbania". Prawdziwym światłem jest Chrystus i Jego nauka. Otwarte oczy to wiara w Jezusa jako Syna Bożego, który objawia swoim uczniom to, co otrzymał od Ojca. Ona domaga się zastosowania w życiu przyjętych Słów. Ona nie jest do pogodzenia z przeciwną postawą. Można to ująć krótko: czuwa ten, kto konsekwentnie wierzy.

Wierzmy w objawioną Prawdę i żyjmy zgodnie z wiarą, oczekując na przyjście naszego Pana!

Jan Budzyński