Na Św. Augustyna Biskupa i Doktora Kościoła

"Cóż bowiem jest ważniejsze,

złoto czy przybytek, który uświęca złoto? [...]

Cóż bowiem jest ważniejsze,

ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę?"

Mt 23,17.19 - ewangelia mszalna

To pytanie pochodzi z mowy Jezusa przeciwko uczonym w Piśmie i faryzeuszom, z fragmentu skierowanego przeciw ich nauczaniu o materii i formie przysięgi.

Czy przytoczone słowa odnoszą się jedynie do kultu Starego Przymierza? Św. Augustyn, którego dziś wspominamy w liturgii, twierdzi: "Należy mieć na myśli świątynię i ołtarz jako samego Chrystusa, złoto zaś i ofiarę jako chwałę i ofiarę modlitwy, które w niej przez Niego składamy. Albowiem, to nie On przez nie, lecz one przez Niego zostają uświęcone".To właśnie Syn, w którym i przez którego czcimy Ojca, sprawia, że nasze modlitwy i chwała oddawana Bogu nabierają wyjątkowej wartości i stają się czynnościami świętymi, miłymi Najwyższemu. Dlatego żadna modlitwa zanoszona poza Chrystusem-Głową i jego mistycznym ciałem-Kościołem nie może się z nimi równać.

Trwajmy przy Źródle uświęcajacym nasze modlitwy!

Jan Budzyński