Na Bł. Matki Teresy z Kalkuty

 „My właśnie znamy zamysł Chrystusowy”

1 Kor 2, 16 – pierwsze czytanie mszalne

Paweł stwierdza, że Duch pozwala poznać Boga i Jego zamiary względem nas.

„[Otrzymaliśmy] Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych” (1 Kor 2, 12). Ten Duch nas poucza, pozwalając nam zgłębiać tajemnice Boga (por. 1 Kor 2, 10-13). Duch prowadzi wierzących do poznania Boga – Jego działania i Jego obietnic. Dzięki temu, że sam Duch – prowadzący do całej prawdy (por. J 16, 13) – staje się dla nas darem, poznajemy zamysł Chrystusowy (por. 1 Kor 2, 16). Nasza obecność we wspólnocie Kościoła, prowadzonej i nieustannie odnawianej przez Ducha Świętego, umacnia nas w przekonaniu o słuszności wyboru, którego dokonujemy, mówiąc: „Wierzę”.

Chciejmy, wsłuchując się w Boże słowo i prosząc Ducha Świętego o światło, jeszcze bardziej umocnić nasze powołanie i wybór (por. 2 P 1, 10)!

ks. Jakub Dąbrowski