Na Środę XXII tygodnia zwykłego "II"

 „Dusza nasza oczekuje Pana”

Ps 33, 20 – psalm responsoryjny

Fragment psalmu mówiącego o Bogu, który jest władcą świata.

„Amen. Przyjdź, Panie Jezu” (Ap 22, 20). Jednym z istotnych aspektów naszej wiary jest oczekiwanie. „Oczekujemy Twego przyjścia w chwale” (Mszał Rzymski, Aklamacja po przeistoczeniu) – to, obok wspomnienia śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, trzecia część „wielkiej tajemnicy wiary”. Oczekiwanie ratunku od Pana (por. Lm 3, 26) to pokładanie ufności nie tyle (nie tylko) we własnych siłach, ile w Bogu, dla którego „nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37), który przyrzekł, że otrze łzę z każdego oblicza (por. Iz 25, 8), który „jest naszą pomocą i tarczą” (Ps 33, 20).

Ufajmy w wypełnienie się słów Jezusa: „Zaiste, przyjdę niebawem” (Ap 22, 20)!

ks. Jakub Dąbrowski