Na Wielki Czwartek

 To jest Ciało moje za was wydane

Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej


1 Kor 11,24.25 – II czytanie i antyfona na komunię

Św. Paweł, jak sam pisze, otrzymał te słowa od Pana i i przekazał je tym, którzy uwierzyli.

Tymi słowami Jezus powiedział apostołom zgromadzonym w wieczerniku: „Zarówno teraz jak i za każdym razem, gdy pod waszym, lub waszych nastepców, przewodnictwem schodzą się uczniowie moi, to, co postrzega się jako chleb, jest Ciałem moim złożonym w ofierze usuwajacej grzechy i przemieniającej człowieka. Jest Ciałem ukrzyżowanym w dniu poprzedzającym szabat i zmartwychwstałym w dniu następującym po szabacie. Kielich zaś obejmuje swą czaszą już nie wino, lecz moją Krew wylaną w czasie męki i śmierci dla ustalenia niezniszczalnej, wiecznej wspólnoty Koscioła z Bogiem. Kto je przyjmuje, przyjmuje Mnie i całe moje dzieło zbawcze. Ma udział w mojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Oto rozwiązuję nie tylko więzy śmierci, ale także czasu i miejsca! To co sie stanie jutro na Golgocie już dzieje się tu, w Wieczerniku, i będzie uobecniać się przez wieki na niezliczonej ilości ołtarzy”.

Otwórzmy usta i serca dla Chrystusa i Jego dzieła!